Наукова
бібліотека

Маріупольського державного
університету

----------


Flag Counter

 Проверка тиц

Огляд найвідоміших реферативних баз даних

 Бази даних Інституту наукової інформації (ISI):
Web of Sciences та ISI Web of Knowledge

 

      Інституційне та організаційне оформлення індексів цитування авторів та імпакт-факторів журналів пов’язане зі створенням у 1960 р. у Філадельфії (США) Інституту наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI), що займається складанням бібліографічних баз даних наукових публікацій, їх індексуванням і визначенням науко метричних показників.
     Основні продукти компанії:
- реферативні бази даних;
- щорічний звіт Journal Scitation Report, у якому наводяться імпакт-фактори всіх журналів, що індексуються інститутом;
- щорічний список найбільше цитованих вчених, на основі якого, зокрема, складається Академічний рейтинг університетів світу.
     Інформаційну основу індексу цитування складають індекси цитування з різних галузей наук, що відображені у базах даних Інституту наукової інформації (ISI), а також спеціалізовані покажчики, які об’єднують матеріали конференцій та симпозіумів,оглядові видання та ін.
      Science Citation Index (SCI) та її інтернет-версія Web of Sciences (WOS) – база даних індексів цитування з природничих і точних наук. Існує з 1963 року і охоплює публікації, що стосуються наук про життя і Землю, різних галузей фізики, хімії, математики, агронауки та тваринництва, харчової промисловості, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, клінічної медицини, техніки і технології, прикладних наук і будівництва. Це – спеціалізований інформаційний продукт, в якому збирається та обробляється бібліографічна інформація про наукові публікації, а саме: назва тексту, вихідні дані, автор тексту (прізвище, ім’я, назва організації, в якій він працює), тип тексту (стаття, доповідь, рецензія тощо), ключові слова, список цитованої літератури, мова, якою опубліковано текст. База дозволяє знаходити як публікації, що цитуються у кожній окремо взятій статті, так і публікації, що цитують цю статтю. Таким чином, бази даних ISI можуть використовуватися як механізм, що дає можливість інтегрувати публікаційні та цитатні показники по всій вертикалі соціального інституту на рівні від наукового співробітника – автора, структурного підрозділу і наукової організації, де працюють більшість авторів, до міністерств і відомств або цілих адміністративно-географічних регіонів.
     Social Science Citation Index (SSCI) – база даних індексів цитування із соціальних наук. Існує з 1973 року і охоплює публікації, що відносяться до антропології, археології, досліджень регіонів і етнічних груп, бізнесу і фінансів, досліджень комунікації, охорони здоров’я та соціальної гігієни, кримінології, демографії, економічних наук, досліджень в галузі освіти, політики, географії, інформатики, бібліотекознавства і міжнародних відносин, законодавства, управління та маркетингу, психології та психіатрії, соціології, планування та розвитку міст і деяких інших дисциплін.
     Art & Humanities Citation Index (А&НСІ) – база даних індексів цитування в галузях мистецтва та гуманітарних наук. Створена в 1978 році і охоплює журнали в галузях науки з архітектури, мистецтва, хореографії, кінематографу, телебачення та радіо, історії мови та лінгвістики, літератури, музики, філософії, театру, теології, релігії і деяких інших напрямків.
      Нині Інститут наукової інформації функціонує як підрозділ Healthcare & Science business у компанії Thomson Reuters (заснована у 1799 р., м.Лондон, Великобританія). Паралельно з Web of Sciences ця компанія пропонує й інший сервіс індексування цитувань і пошуку наукових статей – ISI Web of Knowledge. Під час роботи з цією реферативною базою даних слід враховувати, що вона охоплює лише англомовні статті.
Посилання на вказані реферативні бази даних РБД (англомовні ресурси):
Web of Sciences
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/
Web of Knowledge
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/isi_web_of_knowledge/

 

 

Видавництво Elsevier і реферативна база даних Scopus

 

     Elsevier – один з найбільших видавничих будинків світу, який щорік випускає близько чверті всіх статей з видаваних в світі наукових журналів (заснований у 1880 р., м.Амстердам, Нідерланди).
     В 1999 р. була створена платформа Sciencedirect – онлайнова база даних ресурсів видавництва, яка стала важливим інформаційним ресурсом міжнародного науково-дослідного співтовариства. На основі Sciencedirect в 2002 р. була створена база даних Scopus. Scopus охоплює науково-дослідну літературу зі всього світу і є найбільшою базою даних рефератів і цитованості літератури, що рецензується, а також якісних інтернет-джерел з ефективними інструментами для відстежування, аналізу і візуалізації досліджень.
Детальніше про реферативну базу даних Scopus і видавництво Elsevier:
http://health.elsevier.ru/about/news/?id=994http://health.elsevier.ru/electronic/product_scopus/
Рекомендації з роботи з базою даних SciVerse Scopus видавництва Elsevier:
http://library.sfedu.ru/DPO/Scopus.pdf
Посилання на РБД Scopus (англомовний ресурс):
http://www.scopus.com/home.url

 

 

Index Copernicus (IC)

 

     Index Copernicus – міжнародна платформа для просунення спеціалізованих наукових досягнень. Вона також сприяє підтримці національного та міжнародного співробітництва між вченими й видавцями наукових журналів. платформа ІС була створена у Польщі у 1999 році. Щорічно вона публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо.
Доступ до наукометричної бази Index Copernicus:
http://journals.indexcopernicus.com/?lang=

 

 

Україніка наукова

 

     "Україніка наукова" – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Започаткована у 1998 р. Має друкований аналог – реферативний журнал "Джерело". Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа.
Докладніше про реферативну база даних "Україніка наукова":
http://nbuv.gov.ua/node/512
Пошукова інструкція:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF_EX&P21DBN=REF&S21CNR=20&Z21ID=

 

 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

 

     Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) – бібліографічна база даних наукових публікацій російських учених: національна інформаційно-аналітична система, що акумулює публікації російських авторів, інформація про цитування цих публікацій у російських журналах. Вона призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але є також і потужним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності і ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів та ін. Проект РІНЦ розробляється з 2005 року компанією "Наукова електронна бібліотека" (elibrary.ru). Для здобуття необхідних користувачеві даних про публікації і цитованість статей на основі бази даних РІНЦ розроблено аналітичний інструментарій Scienceindex.
Докладніше про проект РІНЦ:
http://elibrary.ru/project_risc.asp
Показники наукових журналів (імпакт-фактор РІНЦ) і рейтинг Science index:
http://elibrary.ru/titles_compare.asp

 

 

    За мат. інтернет-ресурсів та статті:
Лобанова Л.С. Імпакт-фактори наукових журналів та індекси цитування вчених:
проблеми точності, моралі, етики та можливості використання
// Наука та наукознавство. – 2007. - №2. – С. 61-75. 

 


     Додаткову інформацію щодо роботи з реферативними базами даних можна отримати у співробітників інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки (конт. тел. (0629) 58-74-07).

Бажаєте бути в курсі новин
нашої бібліотеки?
Вкажіть Ваш email:Оформлено за допомогою FeedBurnerНБ МДУ
в мережі Інтернет
Електронні
бази даних НБ МДУ

elektronnyi_katalog

elektronna_kartoteka_statei

reposytarii

elektronna_biblioteka

elektronni_peredplacheni_periodychni_vydannia

Авторські блоги
співробітників НБ МДУ

blog

blog

literaturna_platforma

Сторінки НБ МДУ
у соціальних мережах

facebook

facebook_naukovtsiu

facebook_naukovtsiu

slideshare

instagram

pinterest_NB

pinmeДодаткові можливості
для користувачів


sitemap

Безкоштовні програми:
•  для перегляду офісних
документів, презентацій
LibreOffice (офіційний сайт)
•  для перегляду PDF
Foxit Reader (офіційний сайт)
•  для перегляду DjVu
DjVu reader (офіційний сайт)
•  екранна лупа
Virtual Magnifying Glass
(офіційний сайт, інструкція)

Інше:
•  голосовий пошук в Google Chrome
Ok Google (інструкція)
•  корисні Інтернет-сервіси
для редагування
й налаштування сайтів

•  сторінка для відпочинку

 

© НБ МДУ, 2012-2020

Конструктор сайтів - uCoz