Наукова
бібліотека

Маріупольського державного
університету

----------


Flag Counter

 Проверка тиц

Нові надходження
до бібліотекиІнформація про всі видання, що надходять до бібліотеки, відображається у бюлетенях нових надходжень, підготовлених працівниками інформаційно-бібліографічного відділу.
До вашої уваги – тематичний перелік надходжень до фондів НБ МДУ

Продовжуємо знайомити вас з найцікавішими, на наш погляд, документами 2018 р. видання, що представлені у фонді бібліотеки.


Єщенко, Тетяна Анатоліївна. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х : монографія / Т. А. Єщенко. – Київ : Академвидав, 2018. – 352 с. – (Монограф).
Метафора в художній комунікації є унікальним засобом образотворення, через який найповніше розкривається мовна індивідуальність митця слова. У монографії вперше здійснено комплексний аналіз метафори українських поетів 90-х років ХХ ст. в антропоцентричному, лінгвоперсонологічному й комунікативно-прагматичному вимірах; визначено іміджеві лінгвоперсонеми, здійснено їх лінгвопортретування із застосуванням квантитативних методик залежно від індексу частотності вживання ними різновидів метафор; з'ясовано найпродуктивніші моделі метафоричних контекстів, простежено зміни в семантико когнітивних, структурно-граматичних моделях, типологічних виявах оказіональної метафори, а також вплив мовотворчості дев'ятдесятників на формування мовної картини світу українців. Для фахівців у галузі філології, викладачів, аспірантів, студентів, учителів-словесників. (УДК 82.0; чз 2)


Дугінець, Ганна Володимирівна. Глобальні ланцюги вартості : монографія / Г. В. Дугінець. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 412 с.
У монографії висвітлено теоретичні та практичні засади формування глобальних ланцюгів вартості, залучення в їх функціонування країн світу. Визначено та конкретизовано функціональні прояви глобальної торгівлі доданою вартістю в умовах зростаючої взаємозалежності національних економік. Здійснено аналіз динаміки та тенденцій розвитку глобальних ланцюгів вартості на основі даних національних статистичних служб та міжнародних організацій. Обґрунтовано основні закономірності розвитку та трансформації існуючих ланцюгів вартості, виявлено ключові глобальні та національні чинники, що визначають інтенсивність потоків доданої вартості в міжнародній торгівлі. Запропоновано рекомендації для конкретних галузей української економіки щодо оздоровлення її виробничої структури та активізації експорту продукції з високою доданою вартістю. (УДК 339.5; чз 1)


З лабораторії творення "Енциклопедії українознавста" : монографія / відп. ред. М. Железняк. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – 352 с.
Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки "Енциклопедії українознавства" – фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції "Енциклопедії українознавства" впродовж 1948–1985 років. Окрім цього, схарактеризовано "Енциклопедію українознавства" як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об'єкт наукових досліджень і джерельну базу для студій. (УДК 930.2; чз 1)


Лиман, Ігор. Німецькі консули в Північному Приазов'ї / І. Лиман, В. Константінова. – Дніпро : Ліра, 2018. – 500 с. : іл.
У книзі висвітлюється історія німецьких консулів, які діяли в Північному Приазов'ї в період заснування в регіоні представництв Пруссії і до закриття представництв німецької імперії на початку Першої світової війни. (УДК 327.82".../19"; АНХЛ)


Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко [та ін.] ; ред. В. Кулікова. – Львів : ФОП Шумилович, 2018. – 244 с.
Ця книга є спробою представлення історії Донбасу ХІХ–ХХІ ст. через призму життя мешканців і творців промислових мономіст. Саме наполеглива праця не тільки робітників, але й управлінців і бізнесменів веде до успіху, який, однак, теж має свою ціну – виснаження людських і природних ресурсів. Книга розповідає про те, ким були мешканці мономіст, якими були їхнє буденне життя, робота, відпочинок та як вибудовувалися стосунки між людьми і різними соціальними групами. Особливу увагу приділено природним, забудованим та соціальним ландшафтам Донбасу – як вони мінялися у процесі індустріалізації та урбанізації, а також як мінялося їхнє сприйняття і культурне осмислення – як з погляду самих мешканців, так і прибульців. Важливим матеріалом для аналізу цих змін стали фотографічні джерела – вони виступають у книзі не лише як ілюстрації, але також як матеріал до роздумів про стратегії візуальної репрезентації індустріального міста ХІХ–ХХІ ст. (УДК 94(477.62); чз 1)


Рафальський, Олег. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : монографія / О. Рафальський, З. Самчук. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 688 с.
Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистісного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон'юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія – плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльності пріоритетів. Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи. (УДК 316.7; чз 1)


Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія / А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина [та ін.]. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 192 с.
Монографію присвячено проблемі трансформацій в освіті в аспектах децентралізаційно-централізаційних, гуманізаційних процесів, стандартизації та диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування освітніх трансформацій в освітньому просторі у зарубіжжі та в Україні; розкрито орієнтири країн зарубіжжя, застосовувані для реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні. (УДК 373.3/.5.014; АНХЛ)


Місця зберігання екземплярів:

Архів тематичних бюлетенів нових надходжень:

Архів презентацій нових надходжень:
Бажаєте бути в курсі новин
нашої бібліотеки?
Вкажіть Ваш email:Оформлено за допомогою FeedBurnerНБ МДУ
в мережі Інтернет
Електронні
бази даних НБ МДУ

elektronnyi_katalog

elektronna_kartoteka_statei

reposytarii

elektronna_biblioteka

elektronni_peredplacheni_periodychni_vydannia

Авторські блоги
співробітників НБ МДУ

blog

blog

literaturna_platforma

Сторінки НБ МДУ
у соціальних мережах

facebook

facebook_naukovtsiu

facebook_naukovtsiu

slideshare

instagram

pinterest_NB

pinmeДодаткові можливості
для користувачів


sitemap

Безкоштовні програми:
•  для перегляду офісних
документів, презентацій
LibreOffice (офіційний сайт)
•  для перегляду PDF
Foxit Reader (офіційний сайт)
•  для перегляду DjVu
DjVu reader (офіційний сайт)
•  екранна лупа
Virtual Magnifying Glass
(офіційний сайт, інструкція)

Інше:
•  голосовий пошук в Google Chrome
Ok Google (інструкція)
•  корисні Інтернет-сервіси
для редагування
й налаштування сайтів

•  сторінка для відпочинку

 

© НБ МДУ, 2012-2019

Конструктор сайтів - uCoz