Наукова
бібліотека

Маріупольського державного
університету

----------


Flag Counter

 Проверка тиц

Історія бібліотеки

 
istorija_NB_MDU
 
Як важливий структурний підрозділ Маріупольського державного університету, наша бібліотека розвивалася разом з навчальним закладом і за цей час пройшла шлях від бібліотеки гуманітарного коледжу до наукової бібліотеки класичного університету.

(Натисніть для збільшення)

Хронологія становлення і розвитку бібліотеки

 
• 1991 р. Завдяки сумісним зусиллям Маріупольського міського національно-культурного товариства греків, Донецького державного університету та за підтримки Маріупольської міської ради наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (№127 від 31 травня 1991 р.) було відкрито Маріупольський гуманітарний коледж Донецького державного університету.
Маріупольський міськвиконком надав у користування коледжу бібліотеку суспільно-політичного центру міського комітету КПУ, фонд якої відповідав переліку дисциплін, що вивчались студентами. Велику допомогу у поповненні фонду навчальною літературою надав Донецький державний університет.
Структура бібліотеки складалася з абонементу і читального залу. Перша завідуюча бібліотекою – працівник Маріупольського міськвиконкому О. В. Дудник.
 
• 1992 р. Фонд бібліотеки на 1 січня 1992 р. складав 36,8 тис. прим.
Поступово бібліотека стає структурним підрозділом навчального закладу. Протягом 1992-1993 рр. бібліотекою завідували О. В. Кузнецова, Н. В. Шевченко.
 
• 1993 р. Гуманітарний коледж постановою Кабінету Міністрів України (№646 від 13 серпня 1993 р.) реорганізовано в Маріупольський гуманітарний інститут Донецького державного університету. Бібліотека гуманітарного коледжу стала бібліотекою Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету.
У 1993-2001 рр. завідуюча бібліотекою – Л. Б. Шендрік
 
• 1994 р. Створено філологічний факультет. В структурі бібліотеки виділено читальний зал філологічних та психолого-педагогічних наук (ч/з №2), з 2015 р.читальний зал факультету філології та масових комунікацій.
 
• 1997 р. Здано до експлуатації новий навчальний корпус факультету іноземних мов. Відкрито читальний зал романо-германської філології (ч/з №3), з 2014 р.читальний зал факультету іноземних мов.
 
• 2001 р. Розпочато процес автоматизації бібліотеки: у відділі комплектування наявний один комп'ютер, на якому у програмі "MARK" створюється електронний каталог.
Введено в експлуатацію новий корпус економіко-правового факультету. Відкрито читальний зал економіко-правових наук (ч/з №4).
З 2001 р. й до нинішнього часу директор бібліотеки – А. П. Шакула.
 
• 2002 р. Створено факультет грецької філології – перший на території України. Фонд читального залу історичних і соціально-політичних наук (ч/з №1) доповнено літературою, виданою новогрецькою мовою, а також російсько- й українськомовними виданнями з грецької філології.
 
• 2003 р. Виділено приміщення для інформаційно-бібліографічного відділу.
 
• 2004 р. У червні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. за №401-р Маріупольський гуманітарний інститут ДонНУ отримує статус університету. Бібліотека Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету стала бібліотекою Маріупольського державного гуманітарного університету.
У вересні 2004 р. ректор Маріупольського державного гуманітарного університету, професор Костянтин Васильович Балабанов підписує Велику Хартію університетів (Італія, Болонський університет). Фонд бібліотеки поступово поповнюється виданнями, присвяченими особливостям Болонського процесу; інформаційно-бібліографічний відділ розпочинає формувати перелік бібліографії з проблем і перспектив Болонської системи розвитку освіти.
Проведено реорганізацію читального залу філологічних та психолого-педагогічних наук, що дало змогу розширити приміщення фонду.
Автоматизація бібліотеки вийшла на новий рівень. Співробітники почали працювати в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі "ІРБІС-32" (мініверсія 4.1). В АБІС "ІРБІС" переведено електронний каталог, що створювався на базі програми "Марк".
 
• 2005 р. У відділі комплектування та наукової обробки документів відкрито сектор каталогізації. У відділі обслуговування сформовано сектор читальних залів.
Створено автоматизовані робочі місця для читачів з вільним доступом до мережі Інтернет, до електронних каталогу і картотеки бібліотеки МДГУ у локальній мережі університету.
В АБІС "ІРБІС" розпочато аналітичний розпис періодичних видань: з 2005 р. створюється електронна картотека статей.
Розробляється концепція ретроконверсії фонду неперіодичних видань.
Вперше в Україні на базі Донецького національного і Маріупольського державного гуманітарного університетів відбулося засідання Колегії Наглядової Ради Великої Хартії університетів за участю відомих науковців і ректорів провідних вузів України та Європи. З нагоди візиту поважних гостей до університету, працівники бібліотеки презентують двомовну (російсько-англійську) книжкову виставку "Участь Маріупольського державного університету у Болонському процесі". В подальшому бібліотека подібним чином бере участь у зустрічах із зарубіжними делегаціями, у міжнародних, всеукраїнських конференціях, що проходять на базі університету.
У вересні 2005 р. у читальних залах бібліотеки проведено серію конкурсних виставок, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек.
 
В університеті відкрито бібліотеку елліністичних студій "Константінос Левендіс", яка широко відома в Україні та за її межами як найсучасніша і найкраще укомплектована бібліотека з елліністики. До фонду бібліотеки елліністичних студій з фонду читального залу історичних і соціально-політичних наук передано книги, видані новогрецькою мовою.
Розпочато видавничу діяльність НБ МДУ: оформлено бібліографічний покажчик друкованих праць Юзефа Мойсейовича Нікольченка.
 
• 2007 р. В інформаційно-бібліографічному відділі відкрито сектор інформаційного обслуговування.
На базі читального залу економіко-правових наук (ч/з №4) почав працювати методичний пункт для студентів заочної форми навчання.
Бібліотека долучилась до міжбібліотечного проекту з обміну бібліографічною інформацією в системі ІРБІС "Центральний український корпоративний каталог" (ЦУКК).
Розпочато ретроконверсію фонду абонементу навчальної літератури.
Бібліотекою розпочато видання серії бібліографічних покажчиків "Публікації кафедр МДУ".
З 2007 р. у науково-дослідній діяльності бібліотеки виділено тему "Архітектурне краєзнавство (м. Маріуполь)".
 
• 2008 р. Маріупольський державний гуманітарний університет набув статусу вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Бібліотекою підготовлено книжкову виставку, присвячену історії вузу: "МДГУ: шлях крізь роки (від коледжу до університету)".
З 2008 р. НБ МДУ бере участь у корпоративному проекті "Зведена база періодичних видань бібліотек м. Маріуполя" (докладніше).
 
• 2009 р. Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу проведено аналіз результативності співпраці з Кіровоградською ОУНБ ім. Д. І. Чижевського у реалізації міжбібліотечного корпоративного проекту "Центральний український корпоративний каталог" (ЦУКК); з об’єктивних причин участь бібліотеки МДУ у проекті припинено.
Бібліотекою розпочато видання серій бібліографічних покажчиків "Праці вчених МДУ" та "МДУ: інформ-моніторинг ЗМІ".
З 2009 р. на замовлення читачів і сторонніх організацій бібліотекою проводяться пішохідні, а з 2013 р. – і віртуальні краєзнавчі екскурсії.
 
• 2010 р. МДГУ отримав статус класичного і був перейменований у Маріупольський державний університет (МДУ). Бібліотека Маріупольського державного гуманітарного університету стала бібліотекою Маріупольського державного університету.
Закінчено ретроконверсію фонду абонементу навчальної літератури.
 
• 2011 р. У структурі бібліотеки відкрито відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення, в структурі відділу обслуговування – абонемент наукової та художньої літератури, в інформаційно-бібліографічному відділі – сектор довідково-бібліографічного обслуговування.
Розпочато ретроконверсію фондів абонементу художньої літератури, читальних залів історичних і соціально-політичних наук, економіко-правових наук.
Протягом 2011 р. співробітники бібліотеки взяли участь у роботі Школи гідів, яка була організована Маріупольською спілкою молоді і міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді: було проведено серію консультацій, лекцій, екскурсій на тему "Архітектура Маріуполя: історичні мотиви і загальноєвропейські риси" (докладніше).
Рішенням Вченої ради Маріупольського державного університету бібліотеці було надано статус наукової (протокол №3 від 26 грудня 2011 р.). Бібліотека Маріупольського державного університету стала науковою бібліотекою Маріупольського державного університету.
 
• 2012 р. Розпочато активну роботу щодо інтеграції всіх серій видання "Вісник Маріупольського державного університету" у світовий інформаційний простір (докладніше).
З 27 липня 2012 р. починає працювати власний сайт бібліотеки. Протягом наступних 3-х років поширюється представництво НБ МДУ в мережі Інтернет:
- блог "Библио.net. Субъективно о книгах, библиотеках и библиотекарях" (з 22 квітня 2013 р.);
- блог "БиблиОпус. О литературе, литераторах и не только" (з 21 січня 2014 р.);
- відкрита група ВКонтакті27 вересня 2013 р.);
- сторінка на Facebook "Бібліотека – науковцю" (з 17 листопада 2014 р.);
- добірки ілюстрацій на Pinme2014 р.) і Pinterest2015 р.), презентацій – на сервісі Slideshare2015 р.).
Розпочато проведення щорічних науково-методичних семінарів "Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету" Перший семінар проведено 29 листопада 2012 р. (докладніше). Матеріали доповідей відображаються у збірниках матеріалів семінарів.
 
• 2013 р. Два з читальних залів бібліотеки об'єднано в один – читальний зал історичного та економіко-правового факультетів.
Бібліотекою розпочато видання серій бібліографічних покажчиків "Фонд рідкісних та цінних книг" та методичних рекомендацій "Інформаційні технології в бібліотеці".
Науковою бібліотекою МДУ вперше організовано конференцію бібліотек на міському рівні: 31 жовтня 2013 р. на базі НБ МДУ спільно з науково-технічною бібліотекою Приазовського державного технічного університету та з центральною бібліотекою ім. В. Г. Короленка м. Маріуполя було проведено ІІІ міську науково-практичну конференцію бібліотек "Використання новітніх технологій для створення бібліотечного інформаційного продукту" (докладніше). Матеріали доповідей було викладено у збірнику матеріалів конференції.
Рішенням Вченої ради МДУ (протокол №3 від 27 листопада 2013 р.) ухвалено "Стратегію розвитку наукової бібліотеки Маріупольського державного університету на 2014-2018 рр." (переглянути).
 
• 2014 р. Бібліотека працює в оновленій версії програми АБІС – "ІРБІС-64" (версія 12.1). Її web-модуль надав можливість відкрити користувачам доступ до електронного каталогу, електронної картотеки статей та інших баз даних бібліотеки в мережі Інтернет.
Відкрито читальний зал електронних ресурсів економіко-правового факультету.
З 2014 р. НБ МДУ бере участь у міждержавному проекті "ІРБІС-корпорація" та в українському проекті "Придніпровський корпоративний каталог" (докладніше).
 
• 2015 р. Науковою бібліотекою МДУ вперше організовано міську конференцію бібліотек вищих навчальних закладів: 30 квітня 2015 р. на базі НБ МДУ було проведено науково-практичну конференцію "Бібліотеки вищих навчальних закладів Маріуполя: сучасні тенденції розвитку" (докладніше).
У липні 2015 р. бібліотекою взято участь у проекті "Architecture Ukraine": для учасників й організаторів проекту було проведено пішохідну екскурсію вулицями старої частини Маріуполя (докладніше). У жовтні-грудні 2015 р. взято активну участь у проекті "Маріуполь – це Україна": зокрема, у співробітництві з аспіранткою МДУ О. Демідко було проведено серію екскурсій для фіналістів конкурсу – для студентів, школярів та їхніх батьків (переглянути фотозвіт).
З 13 грудня 2015 р. працює електронний літературний журнал НБ МДУ "Догори сторінками / Вверх страницами".
 
• 2016 р. Бібліотекою, у співробітництві з іншими структурними підрозділами ВНЗ, розпочато роботу над Електронним інституційним репозитарієм Маріупольського державного університету.
У серпні 2016 р. затверджено нову структуру бібліотеки.
У червні 2016 р. одна з віртуальних виставка "Літопис театрального життя Маріуполя" була відзначена дипломом за І місце у конкурсі, організованому дистанційною академією ВГ "Основа" (м. Харків) та Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка.
Протягом 2016 р. були значно розширені напрями діяльності, спрямовані на підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки. Зокрема, було отримано сертифікати з проходження різноманітних онлайн-курсів, організованих Українською бібліотечною асоціацією, компаніями "Thomson Reuters" (проект "Web of Science") та "Google" (проект "DigitalWorkshop"), учасниками проекту "ВікіСібіріада" (майстер-клас "Креативне письмо") та ін. Також 9 співробітників бібліотеки вступили до магістратури МДУ й отримують другу вищу освіту за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (докладніше).
• 2017 р. Активно розвивається видавнича діяльність бібліотеки. Розпочато видання серії інформаційно-аналітичних матеріалів "НБ МДУ – науковцю", які присвячено інтеграції серій "Вісника Маріупольського державного університету" у світовий інформаційний простір, їх наукометричним та альтметричним показникам тощо. Презентовано перший випуск електронного літературного журналу наукової бібліотеки МДУ за матеріалами літературної платформи "Догори сторінками/Вверх страницами" (докладніше).
З 2017 р. співробітники НБ МДУ беруть участь у роботі Школи педагогічної майстерності викладачів під керівництвом професора кафедри дошкільної освіти, кандидата педагогічних наук Ю.М. Косенко.
15-17 березня 2017 р. бібліотека взяла участь у міському фестивалі "Обличчя міст" (докладніше).
Протягом року співробітники бібліотеки в межах навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", ОС "Магістр" (друга вища освіта) брали активну участь у Декаді студентської науки історичного факультету, Всеукраїнській науково-практичній конференції "Україна у світовому історичному просторі", засіданні студентських наукових товариств історичного факультету МДУ "Контент" та "Пардигма", у Міжнародній науково-практичній конференції "Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства".
• 2018 р. У лютому 9 співробітників бібліотеки успішно закінчили навчання та отримали другу вищу освіту за ОС "Магістр" із спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Окрім того, О. Дейниченко, зав. відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення стала членом Національної спілки краєзнавців України.
З 2018 р. співробітники інформаційно-бібліографічного відділу проводять активну роботу з питань академічної доброчесності для викладачів і студентів МДУ.
Протягом квітня 2018 р. співробітники бібліотеки взяли участь у підготовці й проведенні першого міжнародного фестивалю "Маріупольська книжкова толока" (у рецензуванні поданих на конкурс книжок, проведенні вікторини "The USA Quiz", обговоренні проблем і досягнень фестивалю).
13 квітня 2018 р. у бібліотеці пройшло засідання круглого столу "Книга в бібліотечному просторі: нові та традиційні формати", в якому взяли участь керівники та фахівці бібліотек Маріуполя та Донецької області.
24 жовтня 2018 р. відбулась офіційна церемонія відкриття в НБ МДУ інформаційно-ресурсного центру "Mariupol Window on America Center", перейменованого з 2019 р. у "Window on America Mariupol" (докладніше).
З грудня 2018 р. МДУ за результатами конкурсу МОН України отримав за кошти держбюджету передплату на доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, який подовжено у 2019 р. (докладніше).
Продовжується активна краєзнавча діяльність. У вересні-жовтні 2018 р. взято участь у міському ковальському фестивалі "Сталеве джерело", а також у зйомці серії програм телеканалу ТВ7 "Легенды Мариуполя". З грудня 2018 р. проводяться оглядові екскурсії вулицями старої частини міста на замовлення представників Академії української преси і зарубіжних журналістів, що відвідують Маріуполь (докладніше).
 
 Бажаєте бути в курсі новин
нашої бібліотеки?
Вкажіть Ваш email:Оформлено за допомогою FeedBurnerНБ МДУ
в мережі Інтернет
Електронні
бази даних НБ МДУ

elektronnyi_katalog

elektronna_kartoteka_statei

reposytarii

elektronna_biblioteka

elektronni_peredplacheni_periodychni_vydannia

Авторські блоги
співробітників НБ МДУ

blog

blog

literaturna_platforma

Сторінки НБ МДУ
у соціальних мережах

facebook

facebook_naukovtsiu

facebook_naukovtsiu

slideshare

instagram

pinterest_NB

pinmeДодаткові можливості
для користувачів


sitemap

Безкоштовні програми:
•  для перегляду офісних
документів, презентацій
LibreOffice (офіційний сайт)
•  для перегляду PDF
Foxit Reader (офіційний сайт)
•  для перегляду DjVu
DjVu reader (офіційний сайт)
•  екранна лупа
Virtual Magnifying Glass
(офіційний сайт, інструкція)

Інше:
•  голосовий пошук в Google Chrome
Ok Google (інструкція)
•  корисні Інтернет-сервіси
для редагування
й налаштування сайтів

•  сторінка для відпочинку

 

© НБ МДУ, 2012-2020

Конструктор сайтів - uCoz